تور دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 03:39 ق.ظ نظرات ()

جملات خوش امد گویی و ملاقات در زبان روسی به شرح زیر است

.

 روسیТранскрипция/Transcription

 

 

آوا نویسی

Перевод/Translation
Здравствуйте[sdra’stvuyte]Hello                                  سلام

استفاده برای افرادی که شما آنها را به خوبی نمی شناسید.

Привет[prive’t]Hi                                      سلام

استفاده برای افرادی که شما آنها را به خوبی می شناسید.

Доброе утро[do’broe u’tro]Good morning

 

 

صبح بخیر

Добрый день[do’bry den’]Good afternoon

 

 

بعد از ظهر بخیر

Добрый вечер[do’bry ve’cher]Good evening

 

 

عصر بخیر

Рад(а) вас видеть

 

 

 

[ra’d(a) vas videt’]Nice to see you

 

 

از ملاقات شما خوشبختم

Рад – برای مردان

 

 

Рада – برای خانم ها

Позвольте представиться…

 

 

Меня зовут …

[pazvo’lte predsta’vitsa] [menya’ zavu’t]Let me introduce myself…

 

 

اجازه دهید خودم را معرفی نمایم

My name is …

اسم من است …

قابل استفاده در سخنرانی های رسمی

Давайте познакомимся[dava’yte paznako’mimsya]Let’s get to know each other

 

 

اجازه دهید تا با هم آشنا شویم

Приятно познакомиться[priya’tno paznako’mitsa]It’s pleasure to make the acquaintance with sb

 

 

موجب خشنودی است تا با یکدیگر آشنا شویم

?Как поживаете/поживаешь[kak pajiva’ete/pajiva’esh]?How are you

 

 

حال شما چطور است؟

?Как поживаете – برای حالت رسمی

 

 

?Как поживаешь  – برای حالت دوستانه

?Как дела[kak dela’]?What’s up

 

 

چه خبر؟

استفاده در حالت غیر رسمی

?Как ваше здоровье[kak va’she zdaro’vye]?How do you feel yourself

 

 

چه احساسی دارید؟

استفاده در حالت رسمی

Чем вы сейчас занимаетесь?

 

 

Чем ты сейчас занимаешься?

[Chem vy seicha’s zanima’etes] [Chem ty seicha’s zanima’eshsya]?What do you do in life

 

 

چه کاری انجام میدهید؟

 

زمانی استفاده میشوند که شما شخصی را به مدت طولانی ملاقات نکرده اید و اکنون تمایل دارید تا بدانید که او چه کاری انجام میدهد.

?Где вы сейчас работаете

 

 

?Где ты сейчас работаешь

[Gde vy seicha’s rabo’taete?] [Gde ty seicha’s rabo’taesh?]?Where do you work now

 

 

اکنون در کجا مشغول به کار هستید؟

?Какое ваше хобби

 

 

?Какое твое хобби

Мое хобби …

[kako’e vache ho’bby] [kako’e tvoye ho’bby] [moye ho’bby]?What’s your hobby

 

 

سرگرمی شما چیست؟

 

My hobby is …

سرگرمی من است….

Мне нравится …[mne nra’vitsa]I like to do …

 

 

مایلم که ….

До свидания[da svida’niya]Good bye

 

 

بدرود

استفاده در حالت رسمی

Рад(а) был(а) вас видеть[ra’da by’la vas vi’det]I was pleased to see you

 

 

از ملاقات شما خرسندم.

Пока![paka’]Bye

 

 

خدا نگهدار

استفاده در حالت غیر رسمی

До скорой встречи[da sko’roy vstre’chi]See you soon

 

 

به زودی شما را می بینم.

Увидимся[uvi’dimsya]See you later

 

 

بعدا شما را میبینم